Politica de Confidentialitate

S.C. DACII LIBERI S.R.L, cu sediul social in Sat Petrova, str Principala 803, jud Maramures, CUI 22854632, numar inmatriculare J 24/2165/3.12.2007 în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului http://www.pensiuneadaciiliberi.ro/ respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de Confidențialitate. Vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare și Politicii de confidențialitate și implică acceptul implicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă acordul dumneavoastră tacit cu privire la conținutul Termenilor și condițiilor de utilizare și Politicii de confidențialitate.

 S.C.DACII LIBERI S.R.L își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului pensiuneadaciiliberi.ro, precum și Politica de Confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați. Termenii și condițiile și Politica de Confidențialitate prezentate sunt valabile și se aplică conținutului web-siteului pensiuneadaciiliberi.ro

Definiții:
date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
terț– orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
date statistice – date care au fost obtinuțe ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter personal 
S.C.DACII LIBERI S.R.L poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar. Colectarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video se face cu acordul dumneavoastră tacit ( înțelegerea și acceptarea semnificației indicatorului „Zonă supravegheată video”). Spațiile supravegheate video sunt recepția hotelului, central spa, terasa exterioara, parcarea și imprejmuirile aferente hotelului.

Formularul de comandă prezentat pe site-ul pensiuneadaciiliberi.ro cere informații prin care puteți fi identificat sau prin care vă putem contacta pentru rezervarea serviciilor turistice și apoi facturarea serviciilor. Aceste informații sunt prelucrate numai de persoanele care se ocupă de rezervări online, potrivit organigramei societății. Aceste persoane au obligația de a utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate cu ocazia completării formularului de rezervare numai în interesul serviciului. De asemenea, în cazul în care utilizatorul decide achiziționarea pachetului turistic și/sau de organizări evenimente solicitat, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare întocmirii documentelor financiar-contabile conform legii. Toate aceste documente sunt transmise în mod securizat departamentului de contabilitate spre a fi înregistrate si declarate conform legii. Persoanelor care intră în contact cu datele dumneavoastră cu caracter personal le este interzisă utilizarea acestor date în afara serviciului, precum și comunicarea acestor date către terțe persoane.

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de S.C.DACII LIBERI S.R.L în conformitate cu scopurile menționate mai jos:
Pentru confirmarea comenzii formulate;
Pentru a livra documentele financiar contabile aferente serviciilor pe care le-ați cerut sau achiziționat;
Pentru a ne ajuta să vă transmitem cea mai bună ofertă la solicitarea dumneavoastră;
Pentru a soluționa cererile și reclamațiile dumneavoastră.
S.C.DACII LIBERI S.R.L poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau dacă există o solicitare din partea dumneavoastră în acest sens.
Atunci când suntem solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

S.C.DACII LIBERI S.R.L nu vinde, nu schimbă și nu închiriază date cu caracter personal către terți.

Utilizarea datelor statistice și datelor anonime 
S.C.DACII LIBERI S.R.L nu folosește datele cu caracter personal pentru realizarea de date statistice. Datele cu caracter personal comunicate de turiști/agenții de turism, care conțin date cu caracter personal despre turiști, sunt prelucrate numai pentru a contracta servicii turistice și a emite documente financiar-contabile în vederea efectuării plății serviciilor comandate.

Legături externe 
Site-ul http://www.pensiuneadaciiliberi.ropoate conține legături spre alte website-uri, în afara controlului S.C.DACII LIBERI S.R.L, website-uri pe care credem că le veți găsi utile. Dacă accesați aceste linkuri, veți accesa/vizita website-uri care pot avea o Politică de Confidențialitate diferită de S.C.DACII LIBERI S.R.L.

Minori 
 
S.C.DACII LIBERI S.R.L nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. S.C.DACII LIBERI S.R.L poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă sunteți minor și accesați un site, o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Impunerea acestei Politici de Confidențialitate
Dacă aveți întrebări legate Politica de Confidențialitate sau dacă doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către S.C.DACII LIBERI S.R.L și care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office(at)hotelpremier. Nu aveţi acces direct la datele stocate pe serverul nostru. Pentru a modifica sau şterge datele dumneavoastră personale, trimiteţi-ne un e-mail.

Legislație 
Politica de Confidențialitate se supune legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul S.C.DACII LIBERI S.R.L. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecătorească potrivit dreptului comun.

 

NOTĂ GENERALĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. DACII LIBERI S.R.L.. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

 S.C. DACII LIBERI S.R.L.. este înregistrată în Registrul General de Evidență a prelucrărilor de date cu carater personal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Carater Personal cu numărul 00015690 și prelucrează datele următoarelor categorii de persoane fizice:

clienți / potențiali clienți;
vizitatori;
angajați;
candidați la diverse posturi libere în cadrul societății.
S.C. DACII LIBERI S.R.L.., prin intermediul serviciilor de cazare și alimentație publică, prelucrează cu caracter obligatoriu datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, destinate furnizării de servicii hoteliere.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele dumneavoastră, acestea fiind necesare:

în vederea efectuării de rezervări prin sistemele de rezervare online sau offline utilizate;
în vederea întocmirii fișei de cazare, a facturii de servicii hoteliere și a contractului de prestări servicii;
în vederea prestării serviciilor hoteliere;
în vederea realizării unui interes legitim al societății sau al terțului căruia îi sunt dezvăluite datele;
în vederea desfășurării procesului de recrutare și angajare sunt necesare datele conținute în CV-urile expediate de către candidații la diverse posturi libere în cadrul societății.
Refuzul dvs. determină imposibilitatea prestării serviciilor hoteliere de către S.C. DACII LIBERI S.R.L.., sau a întocmirii documentelor de angajare conform legii.

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către societate şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

persoanei vizate și reprezentanților legali ai persoanei vizate;
autorităţi publice, instituţii şi structuri teritoriale ale acestora;
societăți bancare;
parteneri contractuali;
alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele S.C. DACII LIBERI S.R.L..
Conform Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și de dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către S.C. DACII LIBERI S.R.L.. a datelor este obligatorie.

 

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Dacă sunteți un vizitator al sediului, al punctelor de lucru sau al altor incinte ale noastre

Atunci, e posibil să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a asigura securitatea persoanelor și a obiectelor.
În incintele noastre avem instalate camere de supraveghere video (CCTV), pentru a asigura securitatea bunurilor şi siguranţa persoanelor – angajaţi ai societății sau vizitatori, precum şi a proprietăţilor deţinute. Așadar, vom prelucra imagini (înregistrări video) cu dumneavoastră (și, eventual, vocea dumneavoastră). În toate cazurile, am indicat locurile unde se află aceste camere prin plăcuțe de informare, conform legii. Prelucrarea datelor în acest scop este întemeiată pe interesul nostru legitim de asigurare a securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre.
De asemenea, la recepție vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal incluse într-un act de identitate valabil, precum și informații privind scopul vizitei, tot în vederea asigurării securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre, în temeiul interesului nostru legitim.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţilor publice centrale/locale.

S.C. DACII LIBERI S.R.L.. respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt prelucrate, prin “Politica de confidenţialitate’’, cu scopul de a informa asupra modului în care sunt colectate, folosite şi procesate informaţiile cu caracter personal.

Totodată, persoanele vizate au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea acestora, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către S.C. DACII LIBERI S.R.L.. a datelor este obligatorie.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul S.C. DACII LIBERI S.R.L..
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate în vederea prelucrării.

Politica de utilizare Cookies

Va rugam să citiți cu atenție informațiile care urmează:

Aceasta politica se refera la cookies si paginile web operate de SC DACII LIBERI SRL – Furnizor sau Operator de date personale, cu sediul în  în Maramures, Sat Petrova Strada Principala nr. 803, , CUI 22854632, numar inmatriculare J 24/2165/3.12.2007


Pentru a respecta cerințele stabilite în  Directiva UE din 26 mai 2012 și prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimțământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului ‘’înainte’’ și “înapoi’’.
Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori.
Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai placută.
 

Ce este un “cookie”?

 
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu“cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.
 
Cookie-ul este instalat prin solicitara emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).
 
Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.
 
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.
 
Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în folderul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului ( ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).
Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și, în general, depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.
 

Care sunt avantajele cookie-urilor?

 
Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

 

Care este durata de viață a unui cookie?

 
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

 

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

 
Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părțti pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

 

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

 
O vizită pe acest website poate plasa cookie-uri pentru:

creșterea performanței website-ului;
o analiză a vizitatorilor;
geotargetting;
procesarea rezervărilor efectuate
formularele de contact.
 

Cookie-uri de performanță:

Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Exemple: setările volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor:

De fiecare dată când un utilizator vizitează un site, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browserul va semnala dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, se va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează site-ul și cât de des o fac.

Atat timp cât vizitatorul nu este înregistrat pe  site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă este înregistrat se pot cunoaște, de asemenea, detaliile furnizate, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul – acestea fiind supuse confidențialității, conform prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting:

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când vizitatorul este pe pagina  în limba română sau în altă limbă, se va primi aceeași reclamă.

Cookie-uri pentru procesarea rezervărilor efectuate:

Acest site oferă servicii de rezervare online și de plată, iar unele cookie-uri sunt esențiale pentru a vă asigura că comanda dvs. este reținută între pagini, astfel încât să o putem procesa în mod corespunzător;

Cookie-uri pentru formularele de contact:

Când trimiteți datele prin intermediul unui formular, cum ar fi cele găsite pe paginile de contact sau formularele de rezervare, modulele cookie pot fi setate pentru a memora detaliile utilizatorului pentru o corespondență viitoare.

Alte cookie-uri ale terțelor părți

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a customiza o aplicație.

De exemplu, când distribuiți (share) un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe un site, acea rețea socială va înregistra activitatea dvs.
 

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

 
Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters.

Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet ( ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături)
 

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

 
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
 
Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.
Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă ( ex:afișarea rezultatelor căutarilor în limba Română).
Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
Măsurare, optimizare și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri ). Website-urile derulează aceste analize a utilizarii lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.
 

Securitate si probleme legate de confidențialitate

 
Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate, nici nu se pot auto-executa. In consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.
 
Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și in mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
 
In general browserele au integrate setari de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
 

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies:

 

Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware.
Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea sp exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos.
 

Cum pot opri cookie-urile?

 
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau se poate seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă un vizitator nu este înregistat folosind cookie-urile, nu va putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în meniul Opțiuni / Settings sau în meniul Preferințe / Favorites al browserului.
 
Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
 

Link-uri utile

 
Pentru a afla mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide

All About Cookies

http://www.youronlinechoices.com/ro/

http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/date-cu-caracter-personal/legea-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-protectia-vietii-private-in-sectorul-comunicatiilor-electronice/oug-13-2012.html
 
În cazul în care doriți să ne adresați orice solicitare cu privire la detaliile de mai sus, vă rugăm să ne contactați în scris la adresa de e-mail : 


receptie@pensiuneadaciiliberi.ro